Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org

Informacioni sistem za energetski menadžment

Informacioni sistem za energetski menadžment
(Information System for Energy Management - ISEM)

 

ISEM je računarski program kojem se može pristupiti putem interneta i omogućava skladištenje i pristup informacijama o potrošnji energije i vode u svim objektima koji su obuhvaćeni sistemom. Mogućnost pristupa ISEM-u putem interneta osigurava jednostavan unos podataka iz bilo kojeg objekta u kojem postoji internet priključak i to ručno od strane administratora ili ovlašćene osobe ili automatski, preuzimanjem podataka s merila koja imaju mogućnost daljinskog očitavanja (gasomeri, vodomeri, kalorimetri, brojila el. energije i sl.).

ISEM nam omogućava:

1. Kontinualno ažuriranje i održavanje baze podataka o pojedinim objektima kao što su:

 • opšti podaci o objektu (naziv, lokacija, namena, površina, godina izgradnje, broj etaža,broj osoba u objektu itd.)
 • konstruktivni podaci (na koji je način izgrađen objekat i u kakvom je generalnom stanju)
 • energetski podaci (koji su glavni potrošači energije u objektu i kolika je potrošnja energije)

 

2. Kontinualno unošenje i nadzor nad podacima o potrošnji svih vrsta energenata i vode

ISEM sadrži podatke o:

 • Mesečnoj potrošnji svih energenata i vode preuzete s računa za pojedini energent

- na ovaj način omogućeno je finansijsko praćenje stvarnog troška za energente

 • Podatke o nedeljnoj potrošnji energenata koji se očitavaju svakog ponedeljka i petka u približno isto vreme (recimo ponedeljak na početku radnog vremena cca 8:00h i petak na kraju radnog vremena cca 16:00h), te svakog 01. u mesecu

- na ovaj način omogućava se stvarno praćenje potrošnje energije prema očitavanju s brojila. Ujedno se omogućava i kontrola ispostavljenih računa za potrošenu energiju

 • Podatke o dnevnoj potrošnji pomoću sistema za daljinsko očitavanje potrošnje energije

- u slučaju daljinskog očitavanja potrošnje energije interval očitavanja može se povećati (npr. 2 puta dnevno u isto vreme).

 • Podatke o spoljnoj temperaturi

 

3. Obradu i analizu prikupljenih podataka

ISEM omogućava pregledavanje i upoređivanje opštih podataka o objektu i podataka o potrošnji energije te pripremanje i ispisivanje različitih vrsta izveštaja.

Izeštaji ISEM-a su:

 • Sumarni tabelarni ispis podataka (opštih, konstrukcijskih, energetskih, podataka o troškovima održavanja te energetskih izveštaja) za pojedini objekat ili za skup objekata kao na primer:

- Ispis podataka za određeni tip objekta (škola, vrtić, sportski objekt) na području opštine, naseljenog mesta.

- Ispis liste tipa objekata prema različitim kriterijumima poput površine, potrošnje energije, specifične potrošnje energije, godine izgradnje i sl.

- Ispis ukupne potrošnje pojedinog energenta (u jedinicama u kojima se kupuje, preračunato u kWh, te finansijski trošak) za skup objekata ili sve objekte u bazi u određenom vremenskom periodu.

 • Energetski izveštaji za pojedini objekt (tabelarni i grafički prikaz) i to:

- Ukupnu potrošnju svih energenata u jednom objektu izraženu u jedinicama u kojima se energent kupuje (litre, m3...), izraženu u kWh i s finansijskim troškom za pojedini energent

- Kumulativni prikaz potrošnje energenta i finansijskog troška za određeni period (mesečni, polugodišnji, godišnji i višegodišnji)

- Kretanje potrošnje pojedinog energenta u određenom vremenskom razdoblju u jedinicama u kojima se energent kupuje, u kWh i finansijski trošak. 

- Specifična potrošnja (l, m3, kWh,) svih ili pojedinog energenta za objekt izražena po m2, m3, čoveku... Uz specifičnu potrošnju ispis indikatora (referentnih vrednosti) za poređenje.

 • Poređenje pojedinih ili grupe objekata (tabelarno i grafički) i to:

- Poređenje ukupne ili specifične potrošnje energije za dva ili više sličnih objekta u jednom izveštaju.

- Poređenje potrošnje energije za isti objekat u različitim vremenskom periodima (mesec pre ili isti mesec u prošlim godinama)

 

Korišćenjem ISEM-a i izveštaja koje sistem generiše, uveliko se olakšava kontinualan nadzor nad potrošnjom energije te analiza potrošnje po pojedinom objektu ili grupi objekata, što je osnova sistematskog upravljanja energijom. Poređenjem pojedinih indikatora dobijenih tokom analize identifikujemo potencijalne projekte poboljšanja energetske efikasnosti, a njihovom realizacijom možemo ostvariti znatne uštede.

 

Uvođenjem ISEM-a u organizacionu strukturu jedinica lokalne i regionalne samouprave omogućava se:

 • rano otkrivanje nepotrebnog rasipanja energije
 • informaciona osnova za donošenje odluka
 • pregled i analiza dosadašnjih operativnih podataka
 • identifikovanje, priprema i izvršavanje projekata poboljšanja energetske efikasnosti
 • precizno definisanje pokazatelja potrošnje, efikasnosti i uspešnosti
 • podrška budžetiranju

 

Postavite pitanje

Ako imate pitanja u vezi uštede energije, energetski efikasne gradnje, obnovljivih izvora energije i sl. popunite obrazac za upit, a opštinski energetski menadžment će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Energetski konsalting

Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas u okviru svojih usluga građanima opštine Vrbas pruža konsultantske usluge o gradnji i rekonstrukciji objekata prema principima energetske efikasnosti. 
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

332
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
109
Zamena stolarije
74
Ugradnja solarnih panela
36
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
36
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
28
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

211
Solarterm
102
Geotermalna
96
Solarne energane
46
Energija vetra
40
Energija vode
34
Fotovoltaik
33
Biogorivo
22
Biogas
1 glas

Kontakt

 • KEM
 • Opština Vrbas
 
Adresa KEM Vrbas
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Adresa OPŠTINA VRBAS
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka