Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org

Delegacija opštine Vrbas prisustvovala konferenciji „Biomasa za sisteme daljinskog grejanja u Srbiji

Delegacija opštine Vrbas prisustvovala konferenciji „Biomasa za sisteme daljinskog grejanja u Srbiji“

U svetlu tekućih problema u održivom snabdevanju toplotnom energijom potrošača u preko 50 gradova i opština u Srbiji, i uz rastuće interesovanje investitora u potrazi za održivim prinosima, CESID, uz podršku Ambasade Finske u Srbiji i Stalne konferencije gradova i opština, 5. juna 2013. godine je organizovao konferenciju “Biomasa za sisteme daljinskog grejanja u Srbiji”.

Delegaciju opštine Vrbas su sačinjavali predsednik opštine Vrbas Milan Stanimirović, član opštinskog veća zadužen za energetiku Goran Pejović i predstavnici Kancelarije ze energetski menadžment opštine Vrbas Željko Zečević i Nikola Vujović.

Konferencija je okupila:

• Gradonačelnike i predsednike opština koje imaju sisteme daljinskog grejanja kao i direktore javnih preduzeća u čijoj je nadležnosti daljinsko grejanje na lokalnom nivou,

• Predstavnike Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

• Predstavnike finskih tehnologija, opreme, privatnih i institucionalnih investitora, međunarodnih finansijskih institucija, vodeće savetnike i razvojne agencije, i

• Vodeće ekonomiste, pravnike i tehnologe fokusirane na primenu biomase u energetske svrhe,

Cilj konferencije je da pokaže da je biomasa izvodljivo, dostupno i isplativo rešenje za probleme daljinskog grejanja u Srbiji.

Putem programa konferencije, okupljenim zainteresovanim stranama je ukazano na konkretne mogućnosti za primenu biomase u sistemima daljinskog grejanja na lokalnom nivou i na konkretnu tehničku  podršku koja je lokalnim samoupravama dostupna za rešavanje nagomilanih problema sistema daljinskog grejanja u Srbiji.

Kao rezime konferecije može se reći da se pružanje usluge daljinskog grejanja u Srbiji može  obavljati na način koji će koristiti svim zainteresovanim stranama. Investitori i vlasnici preduzeća koja pružaju ovu uslugu mogu ostvarivati održivi profit. Korisnici usluge mogu uživati u pouzdanoj, kvalitetnoj, jeftinoj i pristupačnoj usluzi. Lokalne samouprave ne moraju da brinu o posledicama pružanja ove usluge na budžet i ne moraju da strahuju od tehničkih ili finansijskih kolapsa javnih preduzeća koja pružaju ovu uslugu, sa moguće ozbiljnim posledicama po stanovništvo i društvenu klimu na lokalu. Vlada Republike Srbije može da bolje planira i bolje upravlja svojom imovinom u energetskom sektoru ne brinući o posledicama koje loš kvalitet daljinskog grejanja uzrokuje u ostalim delovima energetskog sistema Srbije, i može da uživa u blagodetima smanjenog trgovinskog deificita ili povećane dodate vrednosti u privredi usled boljeg korišćenja kvalitetnih energenata. Projekti uvođenja obnovljivih izvora u sisteme daljinskog grejanja sprovedeni u sadejstvu sa unapređenjem energetske efikasnosti uređaja za korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima mogu ključno doprineti ispunjenju nacionalnih ciljeva u oblasti energetske efikasonsti i obnovljivih izvora energije. Konačno, ali ne i najmanje bitno, svi građani Republike Srbije mogu da osete blagodeti unapređenog kvaliteta životne sredine i smanje rizik klimatskih promena putem smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, kao i da prestanu da budu nevoljni sufinansijeri usluge tudjeg daljinskog grejanja.

Ostvarenje ove vizije je moguće danas, kada se udruže raspoloživi resursi za unapređenje usluge daljinskog grejanja u Srbiji: lokalno raposloživi obnovljivi izvori energije, otpadna toplota, lokalno raspoloživo tehničko i organizaciono znanje, najbolje dostupne globalne tehnologije i raspoloživi kapital.

Postavite pitanje

Ako imate pitanja u vezi uštede energije, energetski efikasne gradnje, obnovljivih izvora energije i sl. popunite obrazac za upit, a opštinski energetski menadžment će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Energetski konsalting

Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas u okviru svojih usluga građanima opštine Vrbas pruža konsultantske usluge o gradnji i rekonstrukciji objekata prema principima energetske efikasnosti. 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

203
Solarterm
97
Geotermalna
89
Solarne energane
45
Energija vetra
40
Energija vode
34
Fotovoltaik
33
Biogorivo
18
Biogas
1 glas
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

313
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
91
Zamena stolarije
68
Ugradnja solarnih panela
35
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
33
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
27
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas

Kontakt

  • KEM
  • Opština Vrbas
 
Adresa KEM Vrbas
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Adresa OPŠTINA VRBAS
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka