Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org

Paket usluga energetske optimizacije

U želji da građanima opštine Vrbas omogući da na jednom mestu zadovolje svoju protrebu za uslugom energetske optimizacije svojih objekata i da to postignu na najbolji način a da se ujedno i ispoštuju smernice zadate Strategijom energteskog razvoja Opštine Vrbas JP''Direkcija za izgradnju'' i Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas su sačinili paket usluga energetske optimizacija za objekte kolektivnog i individualnog stanovanja.

Ovaj paket usluga se posebno odnosi na objekte kolektivnog stanovanja priključene na sistem daljinskog grejanja jer je stupanjem na snagu Zakona o efikasnom korišćenju energije predviđeno da najvažniji elmenat za obračun cene usluge grejanja bude izmerena, odnosno stvarno predata količina energije. U kojem obimu i kojoj meri će građani koristiti paket usluga enregtske optimizacija zavisi od njih samih i od njihove svesti o potrebi racionalizacije potrošnje energije i poboljšanja toplotnog komfora, raspoloživosti finasijskih sredstava, te vrlo važnog faktora - formiranih skupština stanara. Kako je ova usluga nemoguća bez skupštine stanara, važno je njeno formiranje kako zbog mogućnosti korišćenja usluge energetske optimizacije, tako i za bilo koje druge potrebe samih stanara a tiču se njihovih objekata , zgrada , stanova.

Paket usluga energetske optimizacije za objekte kolektivnog stanovanja se sastoji iz :izrade elaborate energetske efikasnosti, odabira mera za unapređenje energetske efikasnosti, izrade predemra i predračuna , izrada tehno-ekonomske analize, uslužne nabavke za izvođenje radova, vršenje stručnog nadzora, energetske sertifikacije – izdavanje energetskog pasoša, uvođenje objekata u informacioni sistem energetskog menadžmenta opštine Vrbas.

Vlasnici objekata sami određuju koji deo paketa usluge energetske optimizacije će izabrati od kompletnog paketa do pojedinih izabranih delova.

 

 

 

Postavite pitanje

Ako imate pitanja u vezi uštede energije, energetski efikasne gradnje, obnovljivih izvora energije i sl. popunite obrazac za upit, a opštinski energetski menadžment će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Energetski konsalting

Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas u okviru svojih usluga građanima opštine Vrbas pruža konsultantske usluge o gradnji i rekonstrukciji objekata prema principima energetske efikasnosti. 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

203
Solarterm
97
Geotermalna
89
Solarne energane
45
Energija vetra
40
Energija vode
34
Fotovoltaik
33
Biogorivo
18
Biogas
1 glas
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

313
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
91
Zamena stolarije
68
Ugradnja solarnih panela
35
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
33
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
27
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas

Kontakt

  • KEM
  • Opština Vrbas
 
Adresa KEM Vrbas
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Adresa OPŠTINA VRBAS
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka