Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas - eevrbas.org

ReEnergija ka održivom energetskom planiranju na lokalnom nivou

U okviru programa jačanja kapaciteta "ReEnergija ka održivom energetskom planiranju na lokalnom nivou" u organizaciji Beogradske otvorene škole -BOŠ predstavnici kancelarije za energetski menadžment opštine Vrbas Nikola Vujović i Zečević Željko održali su 25.4.2013. predavanje na temu "Bilans javnih zgrada".

REENERGIJA – KA ENEGETSKI ODRŽIVOM PLANIRANJU NA LOKALNOM NIVOU

Planiranje i efikasno upravljanja energetskom politikom sa posebnim fokusom na njen uticaj na životnu sredinu, ekonomski rast i zaposlenost jedan od najefikasnijih i najisplativijih načina za postizanje održivog razvoja jedne zemlje. Dostizanje standarda iz oblasti energetike je, takođe, u direktnoj vezi sa procesom približavanja Srbije Evropskoj uniji.

Lokalne vlasti imaju veoma važnu ulogu u sektoru energetike, a time i u dostizanju standarda energetske efikasnosti. Ta uloga se manifestuje u tome da su gradovi i opštine proizvođači energije, kao vlasnici javnih preduzeća za proizvodnju i distibuciju toplotne enegije, a, sa duge strane, i potrošači (javne zgrade, komunalne usluge, javno osvetljenje itd.). Takođe, oni deluju kao regulatori na lokalnom nivou, donoseći odluke koje imaju uticaja na upravljanje energijom, kao i na sve energetske subjekte u lokalnim zajednicama, pa je njihova uloga i da motivišu i građane i preduzeća, da u korišćenju energije deluju odgovorno i racionalno. S tim u vezi, lokalne samouprave su dužne da potrebe i način snabdevanja energijom, kao i mere za efikasno korišćenje energije planiraju lokalnim energetskim planovima.

Projekat „ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“, koji su Beogradska otvorena škola i Fondacija Fridrih Ebert realizovali u 2012. godini, pokazao je da u gradovima i opštinama planiranje energetike nije razvijeno, a u okviru toga ni planiranje razvoja energetske efikasnosti, koja je dodatno visoko zavisna od spoljne podrške. Sprovedena analiza za potrebe izrade predloga praktične politike je pokazala da su alati, procedure, prakse, kao i kapacitet zaposlenih nedovoljni za postizanje ciljeva koji su postavljeni u odluci Ministaskog saveta Enegetske zajednice. Ovakvu ocenu podržava i činjenica da ni energetika, ni energetska efikasnost nisu uvek deo planskih dokumenata i da lokalne samouprave većinom nemaju posebne organe nadležne za poslove energetike.

Na ovakvim prethodnim rezultatima se zasniva novi projekat „ReEnergija – ka energetski održivom planiranju na lokalnom nivou“

Opšti cilj projekta:

Stvoriti održive energetske politike koje će omogućiti energetsku nezavisnost, nova radna mesta i podizanje kvaliteta života građana u lokalnim zajednicama Srbije.

Specifični ciljevi pojekta:

(1)    Unaprediti proces energetskog planiranja u najmanje 5 lokalnih samouprava u Srbiji;

(2)    Osnažiti kapacitete 20 predstavnika organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava za strateško planiranje u oblasti energetske politike na lokalnom nivou;

(3)    Unaprediti komunikaciju unutar postojeće mreže polaznika ReEnergija inicijative.

 

Partneri na projektu:

Fondacija Fridrih Ebert, Beograd

Vreme i mesto realizacije:

Beograd /Zagreb, mart – novembar 2013

Postavite pitanje

Ako imate pitanja u vezi uštede energije, energetski efikasne gradnje, obnovljivih izvora energije i sl. popunite obrazac za upit, a opštinski energetski menadžment će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Energetski konsalting

Kancelarija za energetski menadžment opštine Vrbas u okviru svojih usluga građanima opštine Vrbas pruža konsultantske usluge o gradnji i rekonstrukciji objekata prema principima energetske efikasnosti. 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U koji vid obnovljivih izvora energije bi najpre investirali?

203
Solarterm
97
Geotermalna
89
Solarne energane
45
Energija vetra
40
Energija vode
34
Fotovoltaik
33
Biogorivo
18
Biogas
1 glas
MERE UNAPREĐENJA EE

Koju biste meru unapređenja energetske efikasnosti prvo primenili u svom domaćinstvu?

313
Poboljšanje toplotne izolacije objekta
91
Zamena stolarije
68
Ugradnja solarnih panela
35
Zamena klasičnih sijalica sa vlaknom energetski efikanim sijalicama
33
Zamena energenta uz upotrebu visoko efikasnih kotlova za grejanje objekta
27
Zamena starih električnih uređaja sa novim visoke efikasnosti
1 glas

Kontakt

  • KEM
  • Opština Vrbas
 
Adresa KEM Vrbas
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Adresa OPŠTINA VRBAS
M. Tita 89
Vrbas, 21460
Srbija
 
email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

EE POOL mreža

EE pool EE pool
EE pool Knaufinsulation
EE pool URSA
Vaillant Srbija  

 

EE Info tačka

U kancelariji opštinskog energetskog menadžmenta formirana je EE info tačka gde se građani mogu informisati o energetskoj efikasnosti, doći do što više kvalitetnih informacija, kako bi gradili/renovirali svoje objekte na energetski efikasan način, te što efikasnije koristili energiju u domaćinstvu.
KEM Vrbas Info Tačka